Cổ phiếu KSB

14:38, 05/08/2020

Trước đó, tại Đại hội cổ đông thường niên của DRH Holdings tổ chức vào tháng 6/2020, ông Ngô Đức Sơn chính thức được bầu vào vị trí thành viên HĐQT của công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.