con đường kinh doanh

08:24, 28/10/2017

Tôi nhận ra có sự khác nhau giữa những Doanh nhân lớn với những người làm kinh doanh khác. Năm nay cũng đánh dấu hành trình 8 năm tôi bước vào thế giới kinh doanh, tiếp xúc với nhiều doanh nhân và tôi