Dara Khosrowshahi

07:35, 18/02/2019

Uber đang chuẩn bị cho một trong những thương vụ IPO đáng mong đợi nhất năm sau khi thua lỗ hơn 1 tỷ USD vào năm ngoái.