dịch vụ công

08:06, 12/12/2019

Đến nay, toàn thành phố có 1.448 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 (tỷ lệ 80%), trong đó có 1.209 dịch vụ công mức độ 3 và 239 dịch vụ công mức độ 4.

CPI cả năm được dự báo chỉ khoảng 3%
09:33, 01/10/2019
Liên Quỳnh
FSI ra mắt dòng máy scan Plustek mới
05:25, 05/10/2018
Hường Hồ