diễn tập quân sự

41 giờ trước

Quân đội Trung Quốc theo truyền thống được trang bị rất nhiều các tổ hợp pháo phản lực. Loại nhỏ nhất có cỡ nòng 107 mm, là hỏa khí đi cùng cho các đại đội bộ binh - có thể tiêu diệt mục tiêu trên khoảng cách hơn 10 km.