FSI

11:38, 13/10/2020

Mới đây, FSI đã mang đến hội thảo kinh tế số các giải pháp số hóa, khai thác quản lý dữ liệu bao gồm: Giải pháp số hóa tạo lập cơ sở dữ liệu trên nền tảng công nghệ 4.0, Phần mềm quản lý và điều hành tác nghiệp L-IONE…

Lợi thế khi trở thành doanh nghiệp số
14:30, 03/04/2019
Hồ Hường
FSI ra mắt dòng máy scan Plustek mới
05:25, 05/10/2018
Hường Hồ