gọi vốn startup

14:05, 04/09/2020

Các startup tiềm năng cũng như chuỗi sự kiện khởi nghiệp của Việt Nam sẽ được Qualcomm, Thinkzone và Beowulf (Singapore) hỗ trợ số tiền trị giá 480.000 USD thông qua Đề án 844.

Khởi nghiệp: Khó gọi vốn vì sao?
10:19, 26/07/2017
Hiếu Ngân