HDBank

14:53, 22/12/2020

hống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Quyết định sửa đổi nội dung vốn Điều lệ tại Giấy phép hoạt động của Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông (OCB) và Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HDBank).

Long đong như... PGBank!
07:37, 10/11/2020
Tuệ Minh