Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

15:28, 06/11/2019

Từ ngày 8/11 tới, các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh và người lao động sẽ được nâng mức vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm để tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho người lao động.