Honda CR-V

10:04, 22/10/2019

Đợt triệu hồi lần này liên quan đến 4 chiếc Honda Civic sản xuất trong khoảng thời gian từ tháng 4/2008 đến tháng 1/2010, và 1 chiếc Honda CR-V xuất xưởng ngày 26/10/2010.