kiểm soát

10:39, 17/10/2019

Đêm 15/10/2019, quân đội Syria, phối hợp với lực lương vũ trang địa phương và Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) tiếp quản căn cứ quân sự Mỹ ở Manbij, sau khi đã tiến vào tiếp nhận quyền kiểm soát thành phố.

Kiên quyết kiểm soát lạm phát không quá 5%
08:15, 30/10/2016
Trường Doãn