làng nghề truyền thống

13:34, 06/06/2020

TP. Hà Nội đang hoàn thiện 23 hồ sơ cụm công nghiệp làng nghề để bàn giao cho chủ đầu tư tại hội nghị "Hà Nội 2020-Hợp tác đầu tư và Phát triển". Đây là một trong các giải pháp thu hút dòng vốn đầu tư của doanh nghiệp nhỏ và vừa của Hà Nội.