Lebanon

06:39, 03/09/2020

Sau khi một chiến binh Hezbollah bị giết ở Syria, Hezbollah công bố một video cảnh báo sẽ tiến hành những cuộc tấn công trả đũa tương xứng cho mọi tập kích của Israel nhằm vào lực lượng kháng chiến Lebanon này.