liên minh EU

14:18, 31/07/2019

Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu được các chuyên gia và nhà báo kinh tế trên thế giới đánh giá là một bước tiến giúp Việt Nam củng cố đư