lợi nhuận SHB

14:15, 31/07/2019

Nửa đầu năm, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) đạt 1.560 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng trưởng 52,7% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành gần 51% kế hoạch cả năm.