Luật An ninh mạng

09:40, 03/11/2018

Dự thảo Nghị định quy định dữ liệu phải lưu trữ ở Việt Nam gồm 19 trường thông tin cá nhân của người dùng trong đó có số thẻ tín dụng, tình trạng sức khỏe, hồ sơ y tế...

138 quốc gia đã ban hành Luật An ninh mạng
15:15, 14/06/2018
Liên Hương