nền tảng số

15:42, 19/04/2020

Để triển khai có hiệu quả các gói chính sách của Chính phủ, ngoài việc các bộ, ngành có hướng dẫn cụ thể, chi tiết... thì doanh nghiệp cũng cần thay đổi các hành vi sau đại dịch Covid - 19 như ứng dụng công nghệ, số hoá trong hoạt động kinh doanh.