ngân hàng SHB

28 giờ trước

Hưởng ứng các chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) tiếp tục triển khai các giải pháp quyết liệt và hiệu quả nhằm hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp, cá nhân, góp phần chung tay cùng cả nước chống dịch bệnh.