Nguyễn Tuấn Hải

14:10, 28/02/2017

Đặt lịch trước nửa tháng tôi mới có được cuộc gặp với Nguyễn Ngọc Mỹ vì lịch làm việc và di chuyển của cô quá dày. Trái với hình dung về một CEO bận rộn với công việc, cuộc trò chuyện của chúng tôi kh

Khơi nguồn kinh tế tư nhân
07:06, 26/12/2016
Thái Duy