nợ thuế

08:39, 27/11/2020

Cục Thuế Hà Nội vừa công khai danh sách 260 đơn vị nợ thuế với số tiền hơn 273,2 tỷ đồng, tính đến thời điểm 30/9/2020.