nợ thuế

13:22, 03/03/2020

Theo đó, từ năm 2018 đến nay, Công ty Cổ phần Dịch vụ - Thương mại và Xây dựng Địa ốc Kim Oanh có số nợ thuế từ hàng chục lên đến hàng trăm tỷ đồng, và đến 11/2/2020, Địa ốc Kim Oanh vẫn còn nợ hơn 54 tỷ đồng tiền thuế.