ông Nguyễn Hùng Sơn – Tổng Giám đốc FSI

14:22, 24/03/2020

Dịch bệnh kéo dài khiến nhiều doanh nghiệp (DN) gặp khó khăn, tuy nhiên trong nguy hiểm luôn tồn tại cơ hội. 6 chiến thuật được ông Nguyễn Hùng Sơn – Tổng giám đốc FSI chia sẻ từ kinh nghiệm của DN mình hy vọng sẽ phần nào giúp các DN “biến nguy thành cơ”