ông Nguyễn Hùng Sơn – Tổng Giám đốc FSI

14:12, 31/10/2019

Mặc dù hoạt động trong lĩnh vực số hoá trong thời gian chưa phải là dài nhưng FSI đã nhận được sự tin tưởng của nhiều khách hàng. Ông Nguyễn Hùng Sơn – Tổng giám đốc FSI cho rằng, sự thành công này là do FSI đã luôn kiên định với mục tiêu.