Phát triển du lịch bền vững

09:23, 02/10/2020

UBND thành phố Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2025, phát triển du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Thủ đô, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của các ngành và lĩnh vực khác.