phát triển mạng 5g

14:33, 16/10/2020

Theo Yomiuri đưa tin, Nhật Bản sẽ không tham gia vào kế hoạch "Mạng Sạch" của Hoa Kỳ.