Quần thể di tích cố đô Huế

09:34, 15/07/2020

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô (BTDTCĐ) Huế cho biết, hai chiếc cổng cổ ở Đông thành Thủy quan gắn với Kinh thành Huế vừa xuất lộ rất có giá trị.