quảng nam

08:47, 29/03/2020

Quảng Nam tiếp tục dừng hàng loạt các hoạt động, trong đó có việc tạm dừng đón khách du lịch, bắt đầu từ 0h ngày 29/3 đến hết ngày 14/4.