Quảng Nam: Dự kiến chi gần 4.200 tỷ đồng để giải phóng mặt bằng dự án Làng Đại học Đà Nẵng

Ngày 10/8, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh cho biết, UBND tỉnh này vừa có báo cáo các cấp về giải pháp triển khai dự án làng Đại học Đà Nẵng thuộc địa phận tỉnh Quảng Nam.
Quảng Nam: Dự kiến chi gần 4.200 tỷ đồng để giải phóng mặt bằng dự án Làng Đại học Đà Nẵng

Ông Lê Trí Thanh cho hay, ông đã ký Văn bản về “tình hình triển khai dự án làng Đại học Đà Nẵng trên địa phận thị xã Điện Bàn” gửi Văn Phòng Chính phủ, Bộ Giáo và Đào tạo và các Bộ, ngành liên quan.

Cụ thể, dự án làng Đại học Đà Nẵng được Chính phủ phê duyệt triển khai từ năm 1997 với tổng diện tích khoảng 300 ha nằm giữa hai địa phương Quảng Nam và Đà Nẵng. Trong đó, khoảng 110 ha thuộc quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) và khoảng 190 ha thuộc phường Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn).

Dự án tính đến thời điểm này đã kéo dài 25 năm, nhưng mới chỉ triển khai được một phần thuộc địa phận Đà Nẵng. Dự án kéo dài đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống người dân, công tác quản lý an ninh, trật tự xã hội và xây dựng tại địa phương.

Qua kiểm tra, rà soát thì dự án phần lớn ảnh hưởng đến đất ở và nhà ở của nhân dân (tỷ lệ đất ở bị ảnh hưởng chiếm khoảng 41% tổng diện tích đất dự án) dẫn đến chi phí bồi thường tăng cao và rất khó khăn, phức tạp trong công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, văn bản nêu rõ.

Theo tính toán của tỉnh Quảng Nam, dự kiến chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực tế phần diện tích 160 ha (30 ha đã được chỉnh trang) vào khoảng 4.164 tỷ đồng.

“Việc đầu tư xây dựng Đại học Đà Nẵng theo hồ sơ quy hoạch phân khu (1/2000) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 986/QĐTTg ngày 09/7/2020 là cần thiết. Góp phần đưa Đại học Đà Nẵng trở thành Đại học quốc gia, trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực miền Trung, Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và khu vực”, lãnh đoạ tỉnh Quảng Nam cho hay.

Chủ tịch tỉnh Quảng Nam cũng cho rằng, tỉnh Quảng Nam ủng hộ việc tiếp tục triển khai thực hiện dự án theo quy hoạch đã được phê duyệt. Tuy nhiên, dự án đã kéo dài 25 năm, gây bức xúc trong chính quyền địa phương và nhân dân (người dân không được thực hiện các quyền về đất đai, xây dựng, nhân khẩu theo quy định của pháp luật).

Vì vậy, tỉnh đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, cùng các Bộ, ngành Trung ương xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ bố trí đủ nguồn vốn để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu liên quan.

Cụ thể, tỉnh Quảng Nam đề xuất trước mắt cần bố trí đủ nguồn vốn để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng toàn bộ diện tích trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong giai đoạn 2023 - 2025 (160 ha).

Trong trường hợp không bố trí đủ nguồn vốn để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng toàn bộ diện tích trên địa bàn tỉnh Quảng Nam từ nay đến năm 2025, tỉnh đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, cùng với Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép điều chỉnh Quy hoạch phân khu (1/2000) để tập trung triển khai thực hiện trên phần diện tích khoảng 50 ha nêu trên, công văn nêu rõ.

Phần diện tích còn lại loại ra khỏi ranh giới dự án để UBND tỉnh Quảng Nam lập quy hoạch chỉnh trang, đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu phục vụ đời sống nhân dân tại khu vực. Đồng thời, hình thành khu đô thị vệ tinh phục vụ Làng Đại học Đà Nẵng.

Có thể bạn quan tâm