sở xây dựng Khánh Hoà

07:37, 09/11/2020

Ngày 4/11, Thanh tra Chính phủ đã ban hành thông báo kết luận thanh tra về việc chuyển đổi nhà đất công có vị trí đắc địa sang mục đích khác (giai đoạn từ 1/1/2010 đến 31/6/2017) một số dự án ở tỉnh Khánh Hòa.