Tập đoàn petrolimex

08:30, 04/09/2020

Từ tháng 10/2019, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản thống nhất với ý kiến của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam về việc không tiếp tục triển khai dự án Tổ hợp lọc hóa dầu Nam Vân Phong theo các nhiệm vụ đã được Thủ tướng giao.