taxi grab

15:50, 25/02/2020

Grab và Gojek đang đàm phán sáp nhập, nếu 2 ứng dụng gọi xe phổ biến nhất Đông Nam Á sáp nhập, khu vực Đông Nam Á sẽ chỉ còn lại một cái tên duy nhất chi phối thị trường gọi xe.