thế chấp

06:30, 24/02/2020

Hiện nay, nhiều Công ty BĐS đang thực hiện việc huy động vốn của khách hàng khi dự án chưa đủ điều kiện pháp lý. Việc này để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng cho xã hội cũng như người mua tài sản.