Thị trường chứng khoán Việt Nam 20 năm

14:26, 20/07/2020

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định TTCK là “phong vũ biểu” của nền kinh tế với vai trò là kênh huy động vốn quan trọng và hiệu quả của nền kinh tế. Do đó, xây dựng và phát triển TTCK được xác định là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước.