thị trường Nhật Bản

07:35, 03/01/2021

Icetea Platform – startup phát triển nền tảng cho các ứng dụng phi tập trung vừa ký hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần Rikkeisoft. Giá trị đầu tư không được tiết lộ.