thiền định

06:30, 23/08/2019

Qua hai bài viết trước, tôi đã chia sẻ khái niệm lãnh đạo tỉnh thức; những lợi ích to lớn khi rèn luyện chánh niệm, thiền định; cũng như hành trình chuyển hoá trở thành lãnh đạo tỉnh thức của cá nhân