Thương hiệu cá nhân

15:19, 23/08/2018

Hình ảnh hay thương hiệu của một cá nhân cũng quan trọng không kém thương hiệu của công ty và gắn liền với nhãn hiệu công ty.

Khởi nghiệp muộn nhưng lại có duyên
10:20, 16/01/2017
Thùy Dung