tỉnh Kiên Giang

06:40, 28/05/2020

UBND tỉnh Kiên Giang vừa tiến hành các bước thu hồi chủ trương đầu tư, thu hồi đất đối với 43 dự án đầu tư vào Phú Quốc do chậm tiến độ nhiều năm.