Tổng Công ty Vinaconex

06:58, 04/09/2020

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Phòng yêu cầu các Sở, ngành, địa phương tạo điều kiện để Chủ đầu tư thực hiện các thủ tục đẩy nhanh tiến độ Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá (Cát Bà Amatina).