TP.HCM

19:16, 16/04/2020

Chỉ số sản xuất công nghiệp của TP.HCM giảm 1,0%, số vốn doanh nghiệp đăng ký mới giảm 15,7%, hơn 6.500 doanh nghiệp giải thể, tạm ngưng hoạt động, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài chỉ đạt 1,05 tỷ USD, giảm gần 33% so với cùng kỳ.