Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tổ chức Tuần sinh hoạt công dân sinh viên - Hệ đại học chính quy khóa 24 tại Hội trường lớn nhà B.

09:10, 20/08/2019