UBND tỉnh Khánh Hòa

06:30, 08/01/2020

3 khách sạn tự ý xây vượt số phòng gồm Khách sạn Mây Ngũ Sắc của Công ty TNHH Mây Ngũ Sắc, khách sạn Thành An của Công ty TNHH TMDL XNK Thành An và khách sạn Cúc Tùng của Công ty TNHH Cúc Tùng.