UBND tỉnh Khánh Hòa

08:42, 10/09/2020

Chương trình phát triển đô thị TP Nha Trang sẽ tập trung ưu tiên phát triển các khu vực như Sân bay Nha Trang cũ, Nam sông Cái, Tây Lê Hồng Phong, Phước Long - Vĩnh Trường - Vĩnh Nguyên, tây Nha Trang (Vĩnh Trung - Vĩnh Thạnh và một phần Vĩnh Hiệp)…