Văn Phú - Invest

14:48, 28/01/2021

Nhà phát triển bất động sản hướng đến một năm tăng trưởng từ nội lực, phát triển mạnh các dự án đô thị, mở rộng sang lĩnh vực bất động sản (BĐS) thương mại và khu công nghiệp.