Văn Phú – Invest đạt 271,8 tỷ đồng lợi nhuận 6 tháng đầu năm, tăng trưởng 646% so cùng kỳ

Theo kết quả kinh doanh quý II/2022 vừa được Văn Phú – Invest công bố, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt đạt 253,1 tỷ đồng, tăng 571% và lợi nhuận sau thuế đạt 207,1 tỷ đồng, tăng 581%.
Văn Phú – Invest đạt 271,8 tỷ đồng lợi nhuận 6 tháng đầu năm, tăng trưởng 646% so cùng kỳ

CTCP Đầu tư Văn Phú - Invest (mã Ck: VPI) vừa công bố kết quả kinh doanh quý II/2022.

Theo đó trong quý II/2022, doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp đạt 409,4 tỷ đồng, tăng 254% so với cùng kỳ năm trước. Với việc đẩy mạnh bán hàng, giá vốn hàng bán quý II/2022 của Văn Phú - Invest cũng tăng 39% so với cùng kỳ năm trước, đạt 148,5 tỷ đồng.

Cũng trong quý II, lợi nhuận trước thuế của VPI đạt 253,1 tỷ đồng, tăng 571% và lợi nhuận sau thuế đạt 207,1 tỷ đồng, tăng 581%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, Văn Phú - Invest ghi nhận doanh thu ở mức 1.106,3 tỷ đồng, tăng 254% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước và sau thuế luỹ kế lần lượt đạt 338,3 tỷ đồng và 271,8 tỷ đồng, tăng 579% và 646% so với cùng kỳ năm trước.

Với kết quả này, VPI đã thực hiện 42,5% chỉ tiêu doanh thu, 62,8% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế và 63,2% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm 2022.

Về quy mô tài sản, tổng tài sản của Văn Phú - Invest đạt 10.810,3 tỷ đồng tính tới 30/6/2022, tăng 9,9% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền ở mức 292,6 tỷ đồng, giảm 73,9% do công ty đang đầu tư mở rộng quỹ đất và đẩy mạnh tốc độ triển khai thi công các dư án để bàn giao các sản phẩm cho người mua nhà.

Phải thu khách hàng đạt 419,1 tỷ đồng, tăng 10% các khoản phải thu còn lại 5% nằm rải rác các dự án đang kinh doanh của công ty ở các dự án The Terra An Hưng, Granduer Giảng Võ, Hào Nam và phải thu ở dự án Vlasta Sầm Sơn.

Giá trị hàng tồn kho và chi phí xây dựng dở dang lần lượt đạt 4.264,2 tỷ đồng và 509,6 tỷ đồng, tăng 23,8% và 41,7% do doanh nghiệp đầu tư vào các dự án The Terra Bắc Giang, Nam Sầm Sơn, dự án BT tuyến đường kết nối Phạm Văn Đồng - Gò Dưa. Những dự án này được kỳ vọng sẽ hoàn thành và mở bán trong giai đoạn 2023-2024 và dự kiến mang lại doanh thu 5000 tỷ đồng cho doanh nghiệp.

Về nguồn vốn, Văn Phú – Invest có xu hướng giảm vay nợ ngắn hạn và gia tăng vay nợ dài hạn. Cụ thể, giá trị khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn chỉ đạt 495,5 tỷ đồng tại ngày 30-6, còn giá trị khoản vay và nợ thuê tài chính dài hạn đạt 3.991,7 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm