4 doanh nghiệp bị thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

4 doanh nghiệp bị thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Mới đây Tổng cục Du lịch (TCDL) đã ban hành quyết định về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của một số doanh nghiệp.

Cụ thể, ngày 23/8/2019, TCDL đã ban hành Quyết định số 565/QĐ-TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế đối với Công ty Cổ phần Huyền thoại Đà Nẵng (Tp. Đà Nẵng); Quyết định số 566/QĐ-TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế đối với Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tam Long Á Châu (Tp. Đà Nẵng); Quyết định số 567/QĐ-TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế đối với Công ty Cổ phần Du lịch và Phát triển Tri thức Poke (Tp. Hà Nội); Quyết định số 568/QĐ-TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế đối với Công ty TNHH Du lịch Yuemei (tỉnh Khánh Hòa).

Các quyết định thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế dựa trên căn cứ thông báo của các Công ty có tên nêu trên về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế và các quy định của pháp luật có liên quan.

Theo Luật Du lịch 2017, doanh nghiệp sẽ bị thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành trong các trường hợp sau đây:

Quảng cáo
  1. a) Chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành, giải thể hoặc phá sản; 
  2. b) Không đáp ứng một trong các điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 - Điều 31 của Luật này; 
  3. c) Không đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành theo quy định tại khoản 1 - Điều 35 của Luật này; 
  4. d) Làm phương hại đến chủ quyền, lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh; 

đ) Lợi dụng hoạt động du lịch để đưa người từ Việt Nam ra nước ngoài hoặc từ nước ngoài vào Việt Nam trái pháp luật; 

  1. e) Cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành của doanh nghiệp để hoạt động kinh doanh; 
  2. g) Không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ quy định tại điểm i khoản 1 - Điều 37 của Luật này, gây thiệt hại nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của khách du lịch; 
  3. h) Giả mạo hồ sơ đề nghị cấp, cấp đổi, cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành (Điều 36). 

Cũng theo Điều 36 – Luật này, Doanh nghiệp đã bị thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành theo quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 – Điều này chỉ được đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành sau 6 tháng kể từ ngày quyết định thu hồi giấy phép có hiệu lực. 

Doanh nghiệp đã bị thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành theo quy định tại các điểm d, đ, e, g và h khoản 1 – Điều này chỉ được đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành sau 12 tháng kể từ ngày quyết định thu hồi giấy phép có hiệu lực. Đồng chí Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định trình tự, thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Có thể bạn quan tâm

Lễ hội “TP.HCM – Ngôi nhà chung của chúng ta” là một trong chuỗi các hoạt động văn hóa – giải trí được TP.HCM tổ chức để chào đón năm mới 2023. Sự kiện khai mạc tối 2/12 và kéo dài đến 4/12/2022.

Thứ bảy, 03/12/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia