#Châu Á Thái Bình Dương

Việt Nam chuyển mình mạnh mẽ trong làng golf châu Á

Việt Nam chuyển mình mạnh mẽ trong làng golf châu Á

Đã có một sự thay đổi đáng kể trong năm 2006 khi các sân Gôn đẳng cấp bắt đầu được xây dựng trên khắp Việt Nam. Chuỗi các sân gôn này đã giúp Việt Nam có một bước chuyển mình tích cực và mạnh mẽ để tr