#công ty mẹ

Masan Consumer cho công ty mẹ vay 7.800 tỷ

Masan Consumer cho công ty mẹ vay 7.800 tỷ

Theo thuyết minh BCTC quý II/2019 của Masan Consumer, công ty đang cho công ty mẹ TNHH MTV Masan Consumer Holdings vay 7.833 tỷ đồng, hưởng lãi suất 6,5%, khoản vay này đáo hạn vào ngày 31/12/2022.