#gian lận thu phí

Xử nhiều dự án BOT “ăn dày”

Xử nhiều dự án BOT “ăn dày”

Kiểm toán Nhà nước vừa yêu cầu chủ đầu tư hàng loạt dự án BOT phải rút ngắn thời gian thu phí so với kế hoạch, sau khi cơ quan này thực hiện thanh tra, kiểm tra tại các dự án này. Xử nhiều dự án