asanzo

15:30, 27/09/2019

Công ty TNHH Điện tử Sharp Việt Nam đã gửi đơn tố cáo Asanzo đến Cơ quan an ninh - Bộ Công an, bên cạnh đó yêu cầu Asanzo xin lỗi, cải chính công khai.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia