bán cổ phiếu DIG

10:00, 13/12/2018

Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội (Khahomex, UPCoM: KHA) vừa đăng ký mua vào 12,8 triệu cổ phiếu DIG của Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia