bán cổ phiếu quỹ

19:00, 11/11/2022

Trước đó, Năm Bảy Bảy đã đăng ký bán toàn bộ 315.861 cổ phiếu quỹ để giảm lượng cổ phiếu quỹ về 0 cổ phiếu quỹ, thời gian từ ngày 10/10 đến 8/11. Tuy nhiên, sau thời gian đăng ký công ty đã không bán ra cổ phiếu nào.

Sôi động “chợ” cổ phiếu quỹ
14:05, 27/08/2020
Tuệ Minh
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia