Ban Quản lý dự án

14:57, 15/03/2021

Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, Thanh tra Sở Tài chính TP. Đà Nẵng sẽ thanh tra về việc chấp hành chính sách pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản đối với loạt dự án.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia