bê bối của Facebook

14:45, 02/07/2019

Thống đốc New York Andrew Coumo đã ra lệnh cho Bộ Dịch vụ Tài chính Hoa Kỳ mở các cuộc điều tra mới nhất có liên quan đến nền tảng quảng cáo của Facebook Inc.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia